Пазари. Китайският пазар за синтетичен каучук - прогноза и възможности

Пазари. Китай - синтетичен каучук

Пазарът за синтетичен каучук в Китай се очаква да надмине 12 милиарда щат.долара до 2020 г. Този ръст се очаква на фона на непрекъснато нарастващото производството на гуми заедно с увеличаване на търсенето на синтетичен каучук от различни други индустрии, като например полимерно модифицирани продукти, обувките, асфалтови модификатори и лепила...

(Продължение)

Чрез Регистрация на сайта ни разполагате с разширен свободен достъп по интересуващите Ви теми.

Попълнете формата за регистрация и ще можем да обработим Вашето запитване и да Ви осигурим достъп.