Реклама

Предоставяната платформа позволява публикуване на реклама от производители и търговци, като поощряваме участието на наши клиенти по обхвата на наблюдаваните от нас пазари и стоки с публикуване на техни реклами или информация за провеждани кампании.