»зложби, панаири, бизнес форуми, интервюта

»зложби, панаири, бизнес форуми, интервюта

ѕредостав€ната информаци€ е предварителна и за сведение на клиентите ни, като подлежи на уточнение при промени, както от наша страна, така и изисква потвърждение от организаторите по цени, участници и другите конкретни услови€ на съответното меропри€тие.

»зказаните от експертите мнени€ не ангажират платформата с отношение по т€х или последващи действи€. “е отраз€ват т€хното лично виждане по въпросите, които коментират и решени€та остават на собствената преценка на читател€.