»нфо бюлетин

Ќаблюдаваме основни индустриални и други суровини, като†стомана и каучук, суровини и материали за селското стопанство, минно оборудване, компоненти и резервни части за него, както и стоки - индустриални масла, гуми, текстил, данните за които могат да послужат за вземането на бизнес решени€. ќбхватът може да се промен€ с времето, за да обслужва по-добре потребностите на клиентите ни.