За Нас

Нашият подход включва услуги от професионалисти с опит в големи компании, които за да отговорят по-добре на динамиката в изискванията на потребителите са направили трудния избор да работят самостоятелно. Осигуряваме пакет от решения по набавяне на ключова пазарна информация за стоки, цени, доставчици по региони и глобално, като с това предоставяме на клиентите ни възможности за самостоятелни анализи за очертаващите се тенденции. Предлагаме кратки извлечения с данни и наблюдения за суровини - метали и каучук, отделни промишлени стоки в бизнеса, за дома и автомобила, като гуми, масла и други, както и глобален поглед върху пазара с бизнес предложения за предлагане и търсене от други страни. Предоставяме информация за публични форуми или осигуряваме преки контакти с доставчици и потребители, като при конкретен интерес от клиентите ни предлагаме логистични решения по доставката на стоки или извършваме свързани с това услуги.